Machiko Ozawa
1.Urban Tango Trio
Machiko Ozawa (violin)
Octavio Brunetti(piano)
Pedro Giraudo(bass)
more... 

2.M2duo
Mahciko Ozawa (violin and electric violin)
Makia Matsumura (piano, composition)
more... 
3.PABLO QUARTET
Machiko Ozawa (violin)
Kaori Bamba (viola)
Haruko Kido (cello)
more... 

3.JUSTADUO
Machiko Ozawa (violin,electric-violin and tap)
Justin Hines (multi-percussion)
more... Machiko Ozawa